เข้าสู่ระบบหนังสั้น คปภ. ชนะเลิศระดับภาคเหนือ โดย โรงเรียนนาน้อย

รูปภาพ
มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อังคาร, 12 กันยายน 2017
   นายประเทือง ชอบธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนาน้อย มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนจำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายคอมฯ 60
อังคาร, 22 สิงหาคม 2017
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านกราฟิก และมัลติมีเดีย ในระหว่างวันที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยินดี
จันทร์, 21 สิงหาคม 2017
โรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยินดี โรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยิ นดี กับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศ ึกษา และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เสาร์, 12 สิงหาคม 2017
การทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติโรงเรียนนาน้อยได้ร่วมจัดการทำบุญตักบาตร และถวายพระพรในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายวิทย์ 60
พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 "ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการงานอาชีพ " ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฏาคม 2560 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไหล่ -... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันภาษาไทยแห่งชาติและงานวันสัปดาห์ห้องสมุด
พุธ, 02 สิงหาคม 2017
วันภาษาไทยแห่งชาติและงานวันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนนาน้อยได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติและงานวันสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ศุกร์, 28 กรกฏาคม 2017
กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินนทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พฤหัสบดี, 27 กรกฏาคม 2017
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ ๑๐ ของคณะครู นักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแข่งฟุตบอลนาน้อยคัพ
จันทร์, 10 กรกฏาคม 2017
       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นาน้อยคัพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ภาพกิจกรรม คลิก

รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

 
นายประเทือง  ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

มุมสภานักเรียน

ขณะนี้
เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
312402
วันนี้วันนี้38
เมื่อวานเมื่อวาน55
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้277
เดือนนี้เดือนนี้1277
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด312402