ห้องเรียนออนไลน์


ขณะนี้
เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
327211
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน51
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้239
เดือนนี้เดือนนี้960
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด327211
เข้าสู่ระบบ
รูปภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2561
เสาร์, 16 มิถุนายน 2018
             โรงเรียนนาน้อย โดยงานกิจกรรมและสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน 2561 ณ. อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาน้อยตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้้้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
     โรงเรียนนาน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนาน้อย ในวันเสาร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561
พุธ, 30 พฤษภาคม 2018
ิิิิ        โรงเรียนนาน้อย นำโดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม     วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561 วันในที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระธาตุพลูแช่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2560
อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
       โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้น ม.3 ทั้งหมดจำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน       อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                                                              ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
กิจกรรมเดินทางไกล ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560
ศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2018
        โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้น ม.1และ ม.2 ในวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป                                                                    ภาพกิจกรรม  คลิก

รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการที่แนบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธี e-bidding
อังคาร, 06 มีนาคม 2018
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกลิก) เเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนาน้อย จังหวัดน่านโรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสาร ประกาศโรงเรียนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 09 มิถุนายน 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชื่อผู้รายงาน นางวรรณี  ปันอ้าย โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2560 --------------------------------------    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
จันทร์, 26 มีนาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา logo ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา     ธวัช  พรมี ปีที่ศึกษา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่...
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายมงคล  แดงฟู สถานศึกษา โรงเรียนนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ปีที่ศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิค KWDL เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมั...
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิค KWDL เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน           :  นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ปีการศึกษา  :  2559  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ศุกร์, 12 มกราคม 2018
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน           นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี รายงานผลการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1)... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย