มุมสภานักเรียน
ขณะนี้
เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
318359
วันนี้วันนี้30
เมื่อวานเมื่อวาน55
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้303
เดือนนี้เดือนนี้848
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด318359
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
วันครูแห่งชาติ ปี 2561
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
   โรงเรียนนาน้อย เป็นสถานที่ในการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561 ของอำเภอนาน้อย เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ โดยมีพิธีปฏิญานตน รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                 ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
รับทุนจาก ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด)
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
         บริษัท ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ) ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนาน้อยและนักเรียน โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาและนักกีฬา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว และ วันที่ 16 พฤศจิกายน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน 2560
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
      โรงเรียนนาน้อย ได้นำนักรีฑา นักเรียน และวงโยธวาทิต เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ต้อนรับผู้อำนวยการ ท่านใหม่
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
    โรงเรียนนาน้อย จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหลวง โดยจัดงานต้อนรับขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว และใต้ถุนอาคารสิริคุณากร                                                                  ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
มอบทุน"สายใยนาน้อย ร้อยดวงใจ พี่ให้น้อง"
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017
    นักเรียนโรงเรียนนาน้อย รับมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "สายใยนาน้อย ร้อยดวงใจ พี่ให้น้อง" ปีที่ 7 ซึ่งรายนามผู้มอบทุนการศึกษามีดังนี้ 1. นายธีระวุฒิ พรมกามินทร์ 2. นางสาวอรรจน์ ชาริกา 3. นางจุลัยวรรณ ยะใหม่วงค์ 4. นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ 5. นายไตรภพ ปานต๊ะระษี 6. ร.ต.อ.หญิงฐิตาภรณ์ ลอยสา ... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
ประกอบด้วย     ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) จำนวน ๑ ชุด                       ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) จำนวน ๖ ชุด                       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY)
จันทร์, 19 มกราคม 2015
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก)โรงเ
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รูปภาพ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ศุกร์, 12 มกราคม 2018
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน           นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี รายงานผลการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...


รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน           นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี

รายงานผลการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 163 คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1จำนวน 33 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนนาน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง จำนวน 16 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 10 ข้อ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพด้วยการหาค่าร้อยละ การเปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent samples t-test และความพึงพอใจด้วยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา พบว่า

1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ /เท่ากับ 82.30/81.01ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (=  4.85)

 

 


ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย