มุมสภานักเรียน
ขณะนี้
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
325977
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานเมื่อวาน59
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้304
เดือนนี้เดือนนี้1603
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด325977
เข้าสู่ระบบ
รูปภาพ
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2560
อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
       โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้น ม.3 ทั้งหมดจำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน       อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                                                              ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
กิจกรรมเดินทางไกล ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560
ศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2018
        โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้น ม.1และ ม.2 ในวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป                                                                    ภาพกิจกรรม  คลิก
รูปภาพ
วันครูแห่งชาติ ปี 2561
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
   โรงเรียนนาน้อย เป็นสถานที่ในการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561 ของอำเภอนาน้อย เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ โดยมีพิธีปฏิญานตน รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                 ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
รับทุนจาก ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด)
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
         บริษัท ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ) ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนาน้อยและนักเรียน โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาและนักกีฬา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว และ วันที่ 16 พฤศจิกายน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน 2560
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
      โรงเรียนนาน้อย ได้นำนักรีฑา นักเรียน และวงโยธวาทิต เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก

รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการที่แนบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธี e-bidding
อังคาร, 06 มีนาคม 2018
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกลิก) เเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนาน้อย จังหวัดน่านโรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสาร ประกาศโรงเรียนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
จันทร์, 26 มีนาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา logo ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา     ธวัช  พรมี ปีที่ศึกษา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่...
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายมงคล  แดงฟู สถานศึกษา โรงเรียนนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ปีที่ศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิค KWDL เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมั...
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิค KWDL เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน           :  นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ปีการศึกษา  :  2559  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ศุกร์, 12 มกราคม 2018
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน           นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี รายงานผลการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย