ห้องเรียนออนไลน์ขณะนี้
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
337573
วันนี้วันนี้22
เมื่อวานเมื่อวาน25
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้173
เดือนนี้เดือนนี้942
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด337573
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 2561
จันทร์, 17 ธันวาคม 2018
      โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 จำนวนทั้งหมด 165 คน ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ( ผาชู้ ) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                                                           ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายคณิตศาสตร์ 61
จันทร์, 17 ธันวาคม 2018
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 135 คน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสิริคุณากร โรงเรียนนาน้อย                                                                      ภาพกิจกรรม  คลิก
รูปภาพ
มัธยมน่านเกมส์ 2561
จันทร์, 17 ธันวาคม 2018
    โรงเรียนนาน้อย ได้จัดส่งนักกรีฑา และ วงโยธวาทิต เข้าร่วมในการแข่งขันกรีฑา "ม้ธยมน่านเกมส์ 61 "     ในระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกรีฬา อบจ. น่าน                                                       ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
         โรงเรียนนาน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                            ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ตานก๋วยสลาก 61
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ คือประเพณีตานก๋วยสลาก ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติความเป็นมาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
อังคาร, 18 ธันวาคม 2018
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการที่แนบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธี e-bidding
อังคาร, 06 มีนาคม 2018
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกลิก) เเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนาน้อย จังหวัดน่านโรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสาร ประกาศโรงเรียนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
จันทร์, 27 สิงหาคม 2018
ชื่อเรื่อง :    โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผู้ประเมิน :    นางสาวณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย ปีที่ประเมิน :    2560 บทคัดย่อ      การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา           ว่าที่ร.ต. มงคล  หนูสา ปีที่ศึกษา         2560 บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันทรชัย เกษรชื่น ปีที่พิมพ์ 2560    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน     :  นายสัจจะ รุณวุฒิ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 09 มิถุนายน 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชื่อผู้รายงาน นางวรรณี  ปันอ้าย โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2560 --------------------------------------    ... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย