โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ
ห้องเรียนออนไลน์ขณะนี้
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
329763
วันนี้วันนี้35
เมื่อวานเมื่อวาน38
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้293
เดือนนี้เดือนนี้814
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด329763
เข้าสู่ระบบ

รูปภาพ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน ๖๑
อาทิตย์, 05 สิงหาคม 2018
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ถวายเทียนพรรษา 61
ศุกร์, 27 กรกฏาคม 2018
       โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.40 - 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                     ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณ 61
ศุกร์, 27 กรกฏาคม 2018
          โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึี่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กรกฏาคม ณ สนามฟุตบอล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายภาษาอังกฤษ 61
พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
           กลุ่มสาระการเรียนรู่้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 150 คน มีคณะครูและวิทยากรจำนวน 20 คน ซึ่งจัดในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "ค่ายวิทยาศาสตร์ รักษ์ป่า รักธรรมชาติ" โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาน้อย ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฏาคม 2561 ณ... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการที่แนบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธี e-bidding
อังคาร, 06 มีนาคม 2018
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกลิก) เเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนาน้อย จังหวัดน่านโรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสาร ประกาศโรงเรียนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา           ว่าที่ร.ต. มงคล  หนูสา ปีที่ศึกษา         2560 บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันทรชัย เกษรชื่น ปีที่พิมพ์ 2560    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน     :  นายสัจจะ รุณวุฒิ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 09 มิถุนายน 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชื่อผู้รายงาน นางวรรณี  ปันอ้าย โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2560 --------------------------------------    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
จันทร์, 26 มีนาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา logo ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา     ธวัช  พรมี ปีที่ศึกษา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย