ห้องเรียนออนไลน์ขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
340998
วันนี้วันนี้12
เมื่อวานเมื่อวาน123
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้223
เดือนนี้เดือนนี้1528
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด340998
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2561
ศุกร์, 01 มีนาคม 2019
        โรงเรียนนาน้อย โดยงานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ และสนามหญ้าหลังอาคาร 2... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2561
พุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2019
       โรงเรียนนาน้อย โดยงานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ตั้งแต่ 12.40 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เปิดบ้านวิชาการ สานฝันคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
ศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2019
       โรงเรียนนาน้อยจัดงาน " เปิดบ้่านวิชาการ สานฝันคุณธรรม " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น.                                                             ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
นาน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
อังคาร, 29 มกราคม 2019
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการ นาน้อยมินิมาราธอนครั้งที่ 1 กองทุนเพื่อการศึกษา ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562                                                                       ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
มหกรรมคอนเสิร์ต ม.6 ปีการศึกษา 2561
อังคาร, 22 มกราคม 2019
              กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนาน้อยที่เปิดสอนในรายวิชาดนตรี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้นักเรียนนำเสนอการแสดงดนตรีต่อสาธารณชน ซึ่งได้จัดการแสดงขึ้นในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ)
ศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศโรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ)
อาทิตย์, 27 มกราคม 2019
ประกาศโรงเรียนนาน้อยโรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ)
อาทิตย์, 27 มกราคม 2019
ประกาศโรงเรียนนาน้อยเรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)------------------------------------------------ ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศเสนอยื่นซองประกวดราคาร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนนาน้อย
ศุกร์, 25 มกราคม 2019
ประกาศโรงเรียนนาน้อย เรื่อง เสนอยื่นซองประกวดราคาเช่าร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน .......................................................... ด้วยโรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะทำการประมูลการให้เช่าร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
อังคาร, 18 ธันวาคม 2018
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนและหลั...
อังคาร, 05 มีนาคม 2019
บทคัดย่อ    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
จันทร์, 27 สิงหาคม 2018
ชื่อเรื่อง :    โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผู้ประเมิน :    นางสาวณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย ปีที่ประเมิน :    2560 บทคัดย่อ      การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา           ว่าที่ร.ต. มงคล  หนูสา ปีที่ศึกษา         2560 บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันทรชัย เกษรชื่น ปีที่พิมพ์ 2560    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน     :  นายสัจจะ รุณวุฒิ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย