กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีระดับขั้น ม.1และ ม.2 ปีการศึกษา 2554

alt

            โรงเรียนนาน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.00 น. - 16.30 น. โดยใช้เส้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางโรงเรียน
                                                                            ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่