มอบทุนการศึกษา

alt

         นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีทุนจำนวน 4 ทุน คือ 1. ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ มอบให้กับเด็กหญิงจรรยา วงค์แฝด 1F 2. ทุนมูลนิธิร่วมจิดน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบให้กับ เด็กหญิงสุภนิดา ศรีหาชาลี 1D 3.ทุนของคุณครูกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ มอบให้กับ นางสาวสมฤดี โนจักร 6E และเด็กหญิงกมลนัท ชัยศรีษะ 2B
ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 06:01 น.)