ร่วมงานวันปิยมหาราช 2555alt

       ด้วยในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " พระปิยมหาราช" และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน อำเภอนานน้อย จึงได้จัดงานขึ้น ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย โรงเรียนนาน้อย นำโดย ท่านผู้อำนวยการกฤษดา นันทวาสน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนาน้อย และ นักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้เข้าร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยนักเรียนโรงเรียนนาน้อยได้ประกอบพิธีถวายบังคับ
                                                                                                       ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 09:11 น.)