รับทุนมูลนิธิทิสโก, มูลนิธิยุวพัฒน์ , แม่วันดา แซ่เหลี่ยม

alt

        รองผู่้อำนวยการสมบัติ อัทธยศ มอบทุนการศีกษา ของมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล ให้กับนักเรียนจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,500 บาท และ มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,500 บาท พร้อมด้วย คุณครูจันธิรา วรศรี ได้มอบทุนการศึกษาของคุณแม่วันดา แซ่เหลี่ยม จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท
ภาพกิจกรรม   คลิกที่นี่่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:22 น.)