สัปดาห์วิทยศาสตร์ และห้องสมุด

alt

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และงานห้องสมุดโรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด และวิทยาศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่