ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

alt

โรงเรียนาน้อยจัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อบูชาครูอาจารย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงรียนนาน้อย
ภาพกิจกรรมคลิก