ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

alt

   โรงเรียนนาน้อยเข้าร่วมกิจกรรม"โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยกิจกรรมกรรมขึ้นในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน โดยมีนักเรียนโรงเรียนนาน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ภาพกิจกรรม คลิก