มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

alt

   นายประเทือง ชอบธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนาน้อย มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนจำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมคลิก

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2017 เวลา 22:24 น.)